ร่วมขบวนกระทงเล็ก

ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมเดินขบวนกระทงเล็กประจำปี 2558 โดยมีตัวแทนจากชุมชนทั้ง 17 ชุมชน มาร่วมการปล่อยกระทงเล็กลงน้ำประจำจุดต่างๆ
จำนวนคนเข้าดู
  360 ลงวันที่   13 พฤศจิกายน 2558
ร่วมขบวนกระทงเล็ก
ร่วมขบวนกระทงเล็ก
ร่วมขบวนกระทงเล็ก
ร่วมขบวนกระทงเล็ก
ร่วมขบวนกระทงเล็ก
ร่วมขบวนกระทงเล็ก
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน