โครงการ อสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์โรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2558

โครงการ อสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์โรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2558 เจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม.เทศบลเมืองลำพูน ร่วมออกรณรงค์โรคไข้หวัดใหญ่ 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
จำนวนคนเข้าดู
  477 ลงวันที่   22 มกราคม 2558
โครงการ อสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์โรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2558
โครงการ อสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์โรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2558