โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

วันแรกของการเปิดเรียนในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งวันนี้มีนักเรียนมาเรียนเป็นจำนวนมาก สำหรับการเรียนการสอนในคาบแรกเป็นการสอนออกกำลังกายแบบโยคะและสอนการดับเพลิงเบื้องต้น ส่วนในคาบบ่ายมีการสอนการนั่งสมาธิและเดินจงกรมโดยวิทยากรจากสถาบันจิตตานุภาพ ผู้สุงอายุท่านใดที่สนใจสมัครเรียนสามารถมาทำการสมัครได้อยู่นะครับ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053511766 ต่อ 318
จำนวนคนเข้าดู
  460 ลงวันที่   7 มกราคม 2558
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน