โครงการสุขภาพจิตไม่คิดฆ่าตัวตาย

โครงการสุขภาพจิตไม่คิดฆ่าตัวตาย โดยดำเนินการอบรมอาสาสมัคร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เพื่อแลกเปลี่ยน ให้ความรู้ และสามารถนำไปถ่ายทอดได้
จำนวนคนเข้าดู
  387 ลงวันที่   11 กันยายน 2557
โครงการสุขภาพจิตไม่คิดฆ่าตัวตาย
โครงการสุขภาพจิตไม่คิดฆ่าตัวตาย